top of page
信德人民軍
 
信德人民軍.png
港澳軍團

港澳軍團

 
 
 
 
 

        中華信德人民軍港澳軍團是由信德體制號令下組建的人民軍隊,士兵全部來自香港與澳門地區,這是一支秘密部隊,統一由中華信德人民軍總部指揮調動,信德軍港澳軍團設立了陸軍與網軍等軍種,歡迎香港及澳門人民加入!

中華信德人民軍

2021年7月26日

 
 
 
 
 
_dsc4021.jpg
bottom of page